詩詞名句
詩詞鑒賞

酒什么月是古詩詞 描寫“月和酒”的詩句有哪些

1.明月幾時有?把酒問青天?!K軾《水調歌頭·丙辰中秋》

2.李白如今已仙去,月在青天幾圓缺?——唐寅《把酒對月歌》

3.今宵酒醒何處?楊柳岸,曉風殘月?!馈队炅剽彙ずs凄切》

4.舉杯邀明月,對影成三人?!畎住对孪陋氉盟氖住て湟弧?/p>

5.明月不諳離恨苦。斜光到曉穿朱戶?!淌狻兜麘倩ā懢粘顭熖m泣露》

6.煙籠寒水月籠沙,夜泊秦淮近酒家?!拍痢恫辞鼗础?/p>

7.酒賤常愁客少,月明多被云妨?!K軾《西江月·世事一場大夢》

8.暮云收盡溢清寒。銀漢無聲轉玉盤?!K軾《陽關曲 / 中秋月》

9.明月樓高休獨倚。酒入愁腸,化作相思淚?!吨傺汀短K幕遮·懷舊》

10.且就洞庭賒月色,將船買酒白云邊?!畎住队味赐ズ迨住て涠?/p>

11.唯愿當歌對酒時,月光長照金樽里?!畎住栋丫茊栐隆す嗜速Z淳令予問之》

水調歌頭·明月幾時有

宋代:蘇軾

丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇,兼懷子由。

明月幾時有?把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年。我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間?(何似 一作:何時;又恐 一作:惟 / 唯恐)

轉朱閣,低綺戶,照無眠。不應有恨,何事長向別時圓?人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但愿人長久,千里共嬋娟。(長向 一作:偏向)

譯文

丙辰年的中秋節,高興地喝酒直到第二天早晨,喝到大醉,寫了這首詞,同時思念弟弟蘇轍。

明月從什么時候才開始出現的?我端起酒杯遙問蒼天。不知道在天上的宮殿,何年何月。我想要乘御清風回到天上,又恐怕在美玉砌成的樓宇,受不住高聳九天的寒冷。翩翩起舞玩賞著月下清影,哪像是在人間。

月兒轉過朱紅色的樓閣,低低地掛在雕花的窗戶上,照著沒有睡意的自己。明月不該對人們有什么怨恨吧,為什么偏在人們離別時才圓呢?人有悲歡離合的變遷,月有陰晴圓缺的轉換,這種事自古來難以周全。只希望這世上所有人的親人能平安健康,即便相隔千里,也能共享這美好的月光。

注釋

1丙辰:指公元1076年(宋神宗熙寧九年)。這一年蘇軾在密州(今山東省諸城市)任太守。

2達旦:到天亮。

3子由:蘇軾的弟弟蘇轍的字。

4把酒:端起酒杯。把,執、持。

5天上宮闕(què):指月中宮殿。闕,古代城墻后的石臺。

6歸去:回去,這里指回到月宮里去。

7瓊(qióng)樓玉宇:美玉砌成的樓宇,指想象中的仙宮。

8不勝(shèng,舊時讀shēng):經受不住。勝:承擔、承受。

9弄清影:意思是月光下的身影也跟著做出各種舞姿。弄:賞玩。

10何似:何如,哪里比得上。

11轉朱閣,低綺(qǐ)戶,照無眠:月兒移動,轉過了朱紅色的樓閣,低低地掛在雕花的窗戶上,照著沒有睡意的人(指詩人自己)。朱閣:朱紅的華麗樓閣。綺戶: 雕飾華麗的門窗。

12不應有恨,何事長(cháng)向別時圓:(月兒)不該(對人們)有什么怨恨吧,為什么偏在人們分離時圓呢?何事:為什么。

13此事:指人的“歡”“合” 和月的“晴”“圓”。

14但:只。

15千里共嬋(chán )娟(juān):只希望兩人年年平安﹐雖然相隔千里,也能一起欣賞這美好的月光。共:一起欣賞。嬋娟:指月亮。

有哪些把酒對月的詩句。

<月下獨酌>

花間一壺酒,獨酌無相親。

舉杯邀明月,對影成三人。

月既不解飲,影徒隨我身。

暫伴月將影,行樂須及春。

我歌月徘徊,我舞影零亂。

醒時同交歡,醉后各分散。

永結無情游,相期邈云漢。

<把酒問月>

青天有月來幾時。

我今停杯一問之。

人攀明月不可得。

月行卻與人相隨。

皎如飛鏡臨丹闕。

綠煙滅盡清輝發。

但見宵從海上來。

寧知曉向云間沒。

白兔搗藥秋復春。

嫦娥孤棲與誰鄰。

今人不見古時月。

今月曾經照古人。

古人今人若流水。

共看明月皆如此。

唯愿當歌對酒時。

月光長照金樽里。

曹操 短歌行

對酒當歌,人生幾何

譬如朝露,去日苦多

《水調歌頭》蘇軾

明月幾時有?把酒問青天。

眾人時才火焰高,大家努力嘛

關于月亮和酒的古詩

<月下獨酌>

花間一壺酒,獨酌無相親。

舉杯邀明月,對影成三人。

月既不解飲,影徒隨我身。

暫伴月將影,行樂須及春。

我歌月徘徊,我舞影零亂。

醒時同交歡,醉后各分散。

永結無情游,相期邈云漢。

<把酒問月> 故人賈淳令予問之

青天有月來幾時。

我今停杯一問之。

人攀明月不可得。

月行卻與人相隨。

皎如飛鏡臨丹闕。

綠煙滅盡清輝發。

但見宵從海上來。

寧知曉向云間沒。

白兔搗藥秋復春。

嫦娥孤棲與誰鄰。

今人不見古時月。

今月曾經照古人。

古人今人若流水。

共看明月皆如此。

唯愿當歌對酒時。

月光長照金樽里。

<金陵鳳凰臺置酒>

置酒延落景。

金陵鳳凰臺。

長波寫萬古。

心與云俱開。

借問往昔時。

鳳凰為誰來。

鳳凰去已久。

正當今日回。

明君越羲軒。

天老坐三臺。

豪士無所用。

彈弦醉金□。 【壘土換缶】

東風吹山花。

安可不盡杯。

六帝沒幽草。

深宮冥綠苔。

置酒勿復道。

歌鐘但相催。

<客中作>

蘭陵美酒郁金香, 玉碗盛來琥珀光。

但使主人能醉客, 不知何處是他鄉。

<南陵別兒童入京>

白酒新熟山中歸,黃雞啄黍秋正肥。

呼童烹雞酌白酒,兒女嬉笑牽人衣。

高歌取醉欲自慰,起舞落日爭光輝。

游說萬乘苦不早,著鞭跨馬涉遠道。

會稽愚婦輕買臣,余亦辭家西入秦。

仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人。

<下終南山過斛斯山人宿置酒>

暮從碧山下,山月隨人歸。

卻顧所來徑,蒼蒼橫翠微。

相攜及田家,童稚開荊扉。

綠竹入幽徑,青蘿拂行衣。

歡言得所憩,美酒聊共揮。

長歌吟松風,曲盡河星稀。

我醉君復樂,陶然共忘機

詠月詩

1、《靜夜思》李白

床前明月光,疑是地上霜。舉頭望明月,低頭思故鄉。

2、《玉階怨》【唐】李白

玉階生白露,夜久侵羅襪。卻下水晶簾,玲瓏望秋月。

3、《秋浦歌其十三》【唐】李白

淥水凈素月,月明白鷺飛。郎聽采菱女,一道夜歌歸

4、《關山月》【唐】李白

明月出天山,蒼茫云海間。長風幾萬里,吹度玉門關。

漢下白登道,胡窺青海灣。由來征戰地,不見有人還。

戍客望邊色,思歸多苦顏。高樓當此夜,嘆息未應閑。

5、《把酒問月》【唐】李白

青天有月來幾時,我今停杯一問之:

人攀明月不可得,月行卻與人相隨?

皎如飛鏡臨丹闕,綠煙滅盡清輝發?

但見宵從海上來,寧知曉向云間沒?

白兔搗藥秋復春,嫦娥孤棲與誰鄰?

今人不見古時月,今月曾經照古人。

古人今人若流水,共看明月皆如此。

唯愿當歌對酒時,月光長照金樽里。

關于酒的古詩詞

描寫酒的詩句

《問劉十九》白居易

紅泥小火爐,綠蟻新焙酒,晚來天欲雪,能飲一杯無?

金陵酒肆留別 李白

風吹柳花滿店香, 吳姬壓酒勸客賞。 金陵子弟來相送, 欲行不行各盡觴。

請君試問東流水, 別意與之誰短長?

渭城曲 王維

渭城朝雨浥輕塵, 客舍青青柳色新。 勸君更盡一杯酒, 西出陽關無故人。

新豐主人 儲光羲

新豐主人新酒熟, 舊客還歸舊堂宿。 滿酌香含北砌花, 盈尊色泛南軒竹。

云散天高秋月明, 東家少女解秦箏。 醉來忘卻巴陵道, 夢中疑是洛陽城。

涼州詞 王翰

葡萄美酒夜光杯, 欲飲琵琶馬上催。 醉臥沙場君莫笑, 古來征戰幾人回?

少年行 李白

五陵年少金市東, 銀鞍白馬度春風。 落花踏盡游何處, 笑入胡姬酒肆中。

宣州謝脁樓餞別校書叔云 李白

棄我去者昨日之日不可留,亂我心者今日之日多煩憂。長風萬里送秋雁,對此可以酣高樓。

蓬萊文章建安骨,中間小謝又清發。俱懷逸興壯思飛,欲上青天攬明月。抽刀斷水水更流,舉杯消愁愁更愁。 人生在世不稱意,明朝散發弄扁舟。

客中行 李白

蘭陵美酒郁金香, 玉碗盛來琥珀光。 但使主人能醉客, 不知何處是他鄉。

月下獨酌 李白

花間一壺酒, 獨酌無相親。 舉杯邀明月, 對影成三人。

月既不解飲, 影徒隨我身。 暫伴月將影, 行樂須及春。

我歌月徘徊, 我舞影零亂。 醒時同交歡, 醉后各分散。

永結無情游, 相期邈云漢。

戲問花門酒家翁 岑參

老人七十仍沽酒, 千壺百甕花門口。 道傍榆莢仍似錢, 摘來沽酒君肯否?

送李少府時在客舍作 高適

相逢旅館意多違, 暮雪初晴候燕飛。 主人酒盡君未醉。 薄暮途遙歸不歸?

贈衛八處士 杜甫

人生不相見,動如參與商。 今夕復何夕,共此燈燭光。

少壯能幾時?鬢發各已蒼! 訪舊半為鬼,驚呼熱中腸。

焉知二十載,重上君子堂。 昔別君未婚,兒女忽成行。

怡然敬父執,問我來何方。 問答乃未已,兒女羅酒漿。

夜雨剪春韭,晨炊間黃粱。 主稱會面難,一舉累十觴。

十觴亦不醉,感子故意長。 明日隔山岳,世事兩茫茫。

重經巴丘 張繼

昔年高接李膺歡, 日泛仙舟醉碧瀾。 詩句亂隨青草落, 酒腸俱逐酒庭寬。

浮生聚散云相似, 往事冥微夢一般。 今日片帆城下去, 秋風回首淚闌干。

九日與陸處士羽飲茶 皎然

九日山僧院, 東籬菊也黃, 俗人多泛酒, 誰解助茶香。

曹操 短歌行

對酒當歌,人生幾何 譬如朝露,去日苦多

山中對酌 李白

兩人對酌山花開,一杯一杯再一杯。我醉欲眠卿可去,明朝有意抱

對酒當歌,人生幾何.

借問酒家何處有,牧童遙指杏花村.

葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催.

一曲新詞酒一杯。 去年天氣舊亭臺。

今宵酒醒何處?楊柳岸曉風殘月。

酒逢知己千杯少

天若不愛酒,酒星不在天.

地若不愛酒,地應無酒泉.

天地既愛酒,愛酒不虧天.

三杯通大道,一斗合自然.

但得酒中趣,勿為醒者傳http://zhidao.baidu.com/question/17594961.html

關于酒的詩

1.王翰·涼 州 詞

葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上摧。醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回?

2.王維·少年行

新豐美酒斗十千,咸陽游俠多少年。相逢意氣為君飲,系馬高樓垂柳邊。

3.蘇 軾·新釀桂酒

搗香篩辣入瓶盆,盎盎春溪帶雨渾。收拾小山藏社甕,招呼明月到芳樽。

酒材已遣門生致,菜把仍叨地主恩。爛煮葵羹斟桂醑,風流可惜在蠻村。

4.范成大、南宋淳熙年間·東樓鎖江兩重客(公元1126---1193年)

東樓鎖江兩重客,筆墨當代俱詩客。我來但醉春碧酒,星橋脈脈向三更。

5.秋瑾·對酒

不惜千金買寶刀, 貂裘換酒也堪豪。一腔熱血勤珍重,灑去猶能化碧濤。

6.宗臣過采石懷李白

閶闔天門夜不關,酒星何事謫人間?為君五斗金莖露,醉殺江南千萬山。

7.醉酒歌

酒不醉人人自醉,千杯飲盡劉伶愧。對月邀飲嫦娥伴,一江愁緒酒中會。

烹羊宰牛且為樂,會須一飲千百杯。醉臥桌頭君莫笑,幾人能解酒深味?

8.李賀·誥歌

南風吹山作平地,帝遣天吳移海水。王母桃花千遍紅,彭祖巫咸幾回死。

青毛驄馬參差錢,嬌春楊柳含細煙。箏人勸我金屈疤,神血末凝身問誰。

不須浪飲丁都護,世上英雄本無主。買絲繡作平原君,有酒唯澆趙州土。

漏催水咽玉蟾蜍,衛娘發薄不勝梳??匆娗锩紦Q新綠,二十男兒那刺除。

9.李 賀·屏風曲

蝶棲石竹銀交關,水凝綠鴨琉璃錢。水迥六曲抱膏半,將鬟鏡上擲金蟬。

沉香火暖茱萸煙,酒觥綰帶新承歡。日風吹露屏外寒,城上鳥啼楚女眠。

10.李賀·致酒行

零落棲遲一杯酒,主人奉觴客長壽。主父西游困不歸,家人折斷門前柳。

吾聞馬周昔作新豐客,天荒地老天人識??諏⒐{上兩行書,直犯龍顏請恩澤。

我有迷魂招不得,雄雞一聲天下白。少年心事當拿云,誰念幽寒坐嗚呃?

11.李 賀·開愁歌

秋風吹地百草干,華容碧影生晚寒。我當二十不得意,一心愁謝如枯蘭。

衣如飛鶉馬如狗,臨岐擊劍生銅吼。旗亭下馬解秋友,請貰宜陽一壺酒。

壺中喚天云不開,白晝萬里間凄迷。主人勸我養心骨,莫受傷物相填灰。

12.李 賀·秦 宮 詩

越羅衫褲迎春風,玉刻麒麟腰帶紅。樓頭曲宴仙人語,帳底吹笙香霧濃。

人間酒暖春茫茫,花枝入簾白日長。飛窗復道傳籌飲,午夜銅盤膩燭黃。

禿襟小袖調鸚鵡,紫繡麻暇踏哮虎。斫桂燒金待曉筵,白鹿清酥夜半煮。

桐英永巷騎新馬,內屋深屏生色畫。開門爛用水衡錢,卷起黃河向身瀉。

皇天厄運猶曾裂,秦宮一生花底活。鸞篦奪得不還人,醉睡氍毹滿堂月。

13.李賀·神弦

女巫澆酒云滿空,玉爐碳火香冬冬。海神山鬼來座中,紙錢窸窣鳴旋風。

相思木帖金舞鸞,攢蛾一啑重一彈。呼星召鬼歆杯盤,山魅食時人森寒。

終南日色低平灣,神兮長在有無間。神嗔神喜師更顏,送神萬騎還青山。

14.李 賀·時張初效潞幕 長鬣張郎三十八,天遣裁詩花作骨。往還誰是龍頭人? 公主遣秉魚須笏。

水行青苗上白衫,匣中章奏密如蠶。金門石閣知卿有,豸角雞香早晚含。

隴西長吉摧頹客,酒闌感覺中區窄。葛衣斷碎趙城秋,吟詩一夜東方白。

15.李賀·將進酒

琉璃錘,琥珀濃,小槽酒滴真珠紅。烹龍炮鳳玉脂泣,羅幃繡幕圍香風。

吹龍笛,擊鼉鼓,皓齒歌,細腰舞;況是青春日將暮,桃花亂落如紅雨。

勸君終日酩酊醉,酒不到劉伶墳上土!

16.鮑照·擬行路難

人生苦多歡樂少,意氣敷腴在盛年。且愿得志數相就,床頭恒有沽酒錢。

功名竹帛非我事,存亡貴賤付皇天。

17.杜甫·客至

舍南舍北皆春水。但見群鷗日日來?;◤讲辉壙蛼?,蓬門今始為君開。

盤饗市遠無兼味,樽酒家貧只舊醅??吓c鄰翁相對飲,隔離呼取盡余杯。

18.杜甫·薛端薛復筵簡薛華醉歌

氣酣日落西風來,愿吹野水添金杯。如澠之酒??煲?,亦知窮愁安在哉?

忽億雨時秋并塌,古人白骨生蒼苔,如何不飲令心哀?

19.岑參·涼州館中與諸判官夜集

花門樓前見秋草,豈能貧賤相看老。一生大笑能幾回,斗酒相逢須醉倒。

20.岑參·送李副使赴磧西官軍

脫鞍暫入酒家壚,送君萬里西擊胡。功名只向馬上取,真是英雄一丈夫。

21.高適·營州歌

營州少年厭原野,皮裘蒙茸獵城下。虜酒千鐘不醉人,胡兒十歲能騎馬。

22.李白·把酒問月

今人不見古時月,今月曾經照古人。古人令人若流水,共看明月皆如此。

唯愿當歌對酒時,月光長照金樽里。

23.李白·宣州謝眺樓錢別校書叔云

抽刀斷水水更流,舉杯銷愁愁更愁。人生在世不稱意,明朝散發弄扁舟。

24.李白·金陵酒肆留別

風吹柳花滿店香,吳姬壓酒喚客嘗。金陵子弟來相送,欲行不行各盡觴。

請君試問東流水,別意與之誰短長?

25.李白·流夜郎贈卒判官

昔在長安醉花柳,五侯七貴同杯酒。氣岸遙凌豪士前,風流肯落他人后?

26.李白·襄陽歌

落日欲沒峴山西,倒著接蘺花下迷。襄陽小兒齊拍手,攔街爭唱白銅醍。

傍人借問笑何事,笑殺山公醉似泥。

鸕鶿酌,鸚鵡杯,百年三萬六千日,日日須傾三百杯。

遙看漢水鴨頭綠,恰似葡萄初發醅。

此江若變作春酒,壘曲便筑槽丘臺。千金駿馬換小妾,笑坐雕鞍歌落梅。

車旁側掛一壺酒,風笙龍管行相催。

27.李白·行路難

金樽清酒斗十千,玉盤珍饈值萬錢。停杯投箸不能食,拔劍四顧心茫然。

欲渡黃河冰塞川,將登太行雪滿山。閑來垂釣碧溪上,忽復乘舟夢日邊。

行路難,行路難,多歧路,今安在? 長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海。

28.王維·送元二使安西

渭城朝雨浥輕塵,客舍青青柳色新。勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人。

29.李頎·送陳章甫

東門酤酒飲我曹,心輕萬事如鴻毛。醉臥不知白日暮,有時空望孤云高。

30.張諤·九日宴

秋葉風吹黃颯颯,晴云日照白鱗鱗。歸來得問茱萸女,今日登高醉幾人。

31.吳均·行路難

白酒甜鹽甘如乳,綠觴皎鏡華如碧。

32.李賀·秦王飲酒

秦王騎虎飲八極,劍光照空天自碧。羲和敲日玻璃聲,劫灰飛盡古今平。

龍頭瀉酒邀酒星,金槽琵琶夜棖棖。洞庭雨腳來吹笙,酒酣喝月使倒行。

銀云櫛櫛瑤殿明,宮門掌事報一更?;怯耧L聲嬌佇,海綃紅文香淺清,

黃娥跌舞千年觥。仙人燭樹蠟煙輕,古琴醉眼淚泓泓。

33.王建·醉后

春草秋風老此身,一瓢長醉任家貧。醒來還愛浮萍草,漂寄官河不屬人。

34.元稹·放言

近來逢酒便高歌,醉舞詩狂漸欲魔。五斗解酲猶恨少,十分飛盞未嫌多。

35.元稹·懼醉

聞道秋來怯夜寒,不辭泥水為杯盤。殷勤懼醉有深意,愁到醒時燈火闌。

36.元稹·憶醉

自嘆旅人行意速,每嫌杯酒緩歸期。今朝偏遇醒時別,淚落風前憶醉時。

37.元稹·勸醉

竇家能釀銷愁酒,但是愁人便與銷。顧我共君俱寂寞,只應連夜復連朝。

38.元稹·獨醉

一樹芳菲也當春,漫隨車馬擁行塵。桃花解笑鶯能語,自醉自眠那藉人。

39.元稹·宿醉

風引春心不自由,等閑動席飲多籌。朝來始向花前覺,度卻醒時一夜愁。

40.劉禹錫·酬樂天揚州相逢席上見贈

巴山蜀水凄涼地,二十三年棄置身。**空吟聞笛賦,到鄉翻似爛柯人。

沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春。今日聽君歌一曲,暫憑杯酒長精神。

41.白居易·同李十一醉憶元九

花時同醉破春愁,醉折花枝當酒籌。忽憶故人天際去,計程今日到涼州。

42.白居易·醉吟

兩鬢千莖新似雪,十分一盞欲如泥。酒狂又引詩魔發,日午悲吟到日西。

43.白居易·醉后

醉后高歌且放狂,門前閑事莫思量。猶嫌小戶長先醒,不得多時住醉鄉。

44.白居易·與夢得沽酒閑飲且約后期

少時猶不憂生計,老后誰能惜酒錢。共把十千沽一斗,相看七十欠三年。

閑征雅令窮經史,醉聽清吟勝管弦。更待黃菊家醞熱,共君一醉一陶然。

45.白居易·仇家酒

年年老去歡情少,處處看來感事深。時到仇家非愛酒,醉時心勝醒時心。

46.徐凝·春飲

烏家若下蟻還浮,白玉樽前倒即休。不是春來偏愛酒,應須得酒遣春愁。

47.施肩吾·送人歸臺州

莫驅歸騎且徘徊,更遣離情四五杯。醉后不憂迷客路,遙看瀑布識天臺。

48.雍陶·勸行樂

老去風光不屬身,黃金莫惜買青春。白頭縱作花園主,醉折花枝是別人。

49.雍陶·初醒

心中得勝暫拋愁,醉臥涼風拂簟秋。半夜覺來新酒醒,一條斜月到床頭。

50.雍陶·到蜀后記途中經歷

劍峰重疊雪云漫,憶昨來時處處難。大散嶺頭春足雨,褒斜谷里夏猶寒。

蜀門去國三千里,巴路登山九十盤。自到成都燒酒熟,不思身更入長安。

51.杜牧·九日齊山登高

江涵秋影雁初飛,與客攜壺上翠微。塵世難逢開口笑,菊花須插滿頭歸。

但將酩酊酬佳節,不用登臨恨落輝。古往今來只如此,牛山何必獨沾衣。

52.杜牧·遣懷

落魄江湖載酒行,楚腰纖細掌中輕。十年一覺揚州夢,嬴得青樓薄幸名。

53.杜牧·念昔游

十載飄然繩檢外,樽前自獻自為酬。秋山秋雨閑吟處,倚遍江南寺寺樓。

54.李商隱·縣中惱飲席

晚醉題詩贈物華,罷吟還醉忽還家。若無**五色筆,爭奈河陽一縣花。

55.李商隱·花下醉

尋芳不覺醉流霞,倚樹沉眠日已斜??蜕⒕菩焉钜购?,更持紅燭賞殘花。

56.薛逢·醉中聞甘州

老聽笙歌亦解意,醉中因遣合甘州。行追赤嶺千山外,坐想黃河一曲流。

日暮豈堪征婦怨,路旁能結旅人愁。左綿刺史心先死,淚滿珠弦催白頭。

57.趙嘏·贈王明府

五柳逢秋漸衰微,陶潛戀酒不知歸。但存物外醉鄉在,誰向人間問是非。

58.趙嘏·同州南亭陪劉侍郎送劉先輩

處處云隨晚望開,洞庭秋入管弦來。謝公待醉消離恨,莫惜臨川酒一杯。

59.趙嘏·贈館驛劉巡宮

云別青山馬踏塵,負才難覓作閑人。莫言館驛無公事,詩酒能消一半春。

60.趙嘏·別李譜

樽前路映暮塵紅,池上琴橫醉席風。今日別君如別鶴,聲容長在楚弦中。

61.翁綬·詠酒

逃暑迎春復送秋,無非綠蟻撈杯浮。百年莫惜千回醉,一盞能消萬古愁。

幾為芳菲眠細草,曾因雨雪上高樓。平生名利關身者,不識狂歌到白頭。

62.汪遵·詠酒

萬事銷沉向一杯,竹門啞軋為風開。秋霄睡足芭蕉雨,又是江湖入夢來。

63.陸龜蒙·襲美醉中寄一壺并一絕走筆次韻奉酬

酒痕衣上雜莓苔,猶憶紅螺一兩杯。正被繞籬荒菊笑,日斜還有白衣來。

64.韋莊·離筵訴酒

感君情重惜分離,送我殷勤酒滿卮。不是不能判酩酊,卻憂前路酒醒時。

65.韋莊·題酒家

酒綠花紅愛客詩,落花春岸酒家旗。尋思避世為逋客,不醉長醒也是癡。

66.韋莊·中酒

南鄰酒熟愛相招,蘸甲傾來綠滿瓢。一醉不知三日事,任他童稚作漁樵。

67.韋莊·天仙子

深夜歸來長酩酊,扶入流蘇猶未醒。

醺醺酒氣麝蘭和,驚睡覺,笑呵呵,長笑人生能幾何。

68.鄭谷·讀李白集

何事文星與酒星,一時鐘在李先生。高吟大醉三千首,留著人間伴月明。

69.鄭谷·中年

漠漠秦云淡談天,新年景象入中年。情多最恨花無語,愁破方知酒有權。

70.韓偓·醉著

萬里清江萬里天,一村桑柘一村煙。漁翁醉著無人喚,過午醒來雪滿船。

71.韓偓·訪隱者遇沉醉書其門而歸

水向東流競不回,紅彩白發遞相催。壯心暗逐高歌盡,往事空因半醉來。

72.韓偓·殘春旅舍

禪伏詩魔歸凈域,酒沖愁陣出奇兵。兩梁免被塵埃污,拂拭朝簪待眼明。

73.李中·酒酲

睡覺花陰芳草軟,不知明月出墻東。杯盤狼籍人何處,聚散空驚似夢中。

74.徐夤·勸酒

休向樽前愬羽觥,百壺清酌與君傾。身同綠樹年年帶,事比紅塵日日生。

六國英雄徒翻覆,九原松柏甚分明。醉鄉路與乾坤隔,豈信人間有利名。

75.崔道融·酒醒

酒醒撥剔殘灰火,多少凄涼在此中。爐畔自斟還自醉,打窗深夜雪兼風。

76.孫氏·謝人送酒

謝將新酒寄愁人,澄澈甘松氣味真。好是綠窗風月夜,一杯搖蕩滿懷春。

77.魚玄機·和新及第悼亡詩

一枝月桂和煙秀,萬樹江桃帶雨紅。且醉樽前休悵望,古來悲樂與今同。

78.呂巖·七言

功滿來來際會難,又聞東去上仙壇。杖頭春色一壺酒,頂上云攢五岳冠。

飲酒龜兒人不識,燒山符子鬼難看。先生去后身須老,乞與貧儒換骨丹。

79.呂巖·七言

世人何人會此言,休將名利掛心田。等閑倒盡十分酒,遇興高吟一百篇。

物外煙霞為伴侶,壺中日月任蟬娟。他時功滿歸何處,直駕云車入洞天。

80.呂巖·七言

萬卷仙經三尺琴,劉安聞說是知音。杖頭春色一壺酒,爐內丹砂萬點金。

悶里醉眠三路口,閑來游釣洞庭心。相逢相遇人誰識,只恐沖天沒處尋。

81.呂巖·絕句

先生先生莫外求,道要人傳劍要收。今日相逢江海畔,一杯村酒勸君休。

82.鐘離權·題長安酒肆壁

坐臥常攜酒一壺,不教雙眼識皇都。乾坤許大無名姓,疏散人中一丈夫。

83.許鵲·醉吟

閬苑花前是醉鄉,踏翻王母九霞觴。群仙拍手嫌輕薄,謫向人間作酒狂。

84.酒肆布衣·醉吟

有形皆朽孰不知,休吟春景與秋時。爭如且醉長安酒,榮華零悴總奚為。

85.青城丈人·送太乙真君酒

峨媚山府靜沉沉,玉液金華莫厭斟,凡客欲知真一洞,劍門西北五云深。

86.李煜·玉摟春

臨風誰更飄香屑,醉拍闌干情味切。歸時休放燭花紅,待踏馬蹄清夜月。

87.徐鉉·柳枝辭

把酒憑君唱柳枝,也從絲管遞相隨。逢春只合朝朝醉,記取秋風落葉時。

88.錢惟演·玉樓春

情懷漸變成衰晚,鸞鏡朱顏驚暗換。昔年多病厭芳樽,今日芳樽惟恐淺。

89.張泌·浣溪沙

小小東門欲雪天,眾中依約見神仙,蕊黃香畫帖金蟬。

飲散黃昏人草草,醉容無語立門前,馬嘶塵烘一街煙。

90.韓琦·辛亥重九會安正堂

斯堂曾許占風光,須到重陽復命觴。坐上半非前歲客,杯中無改舊花香。

初晴已過登高日,散慮宜趨自得場。唯有一時詩酒戰,愿開強戶振雄鋩。

91.王禹偁·清明獨酌

漆燕黃鸝夸舌健,柳花榆莢斗身輕。脫衣換得商山酒,笑把《離騷》獨自傾。

92.王禹偁·對酒吟

少年對酒且為娛,幾日樽前垂白發。

安得滄溟盡如酒,滔滔傾入愁人口,從他一醉千百年,六轡蒼龍任奔走。

93.張冰·勸酒惜別

春日遲遲輾碧空,綠楊紅杏描春色。人生年少不再來,莫把青春枉拋擲!

思之可不令人驚,中有萬恨千愁并。今日就花始暢飲,座中行客酸離情。

我欲為君舞長劍,劍歌苦悲人苦厭。我欲為君彈瑤琴,淳風死去無回心,

不如轉海為飲花為幄,贏取青春片時樂。

94.夏竦·鷓鴣天

鎮日無心掃黛眉,臨行愁見理征衣。尊前只恐傷郎意,閣淚汪汪不敢垂。

停寶馬,捧瑤卮。相斟相勸忍分離。不如飲待奴先醉,圖得不知郎去時。

95.晏殊·玉樓春

聞琴解佩神仙侶,挽斷羅衣留不住。勸君莫作獨醒人,爛醉花間應有期。

96.宋祁·玉樓春

浮生長恨歡娛少,肯愛千金輕一笑。為君持酒勸斜陽,且向花間留晚照。

97.梅堯臣·答圣俞莫飲酒

子謂莫飲酒,我謂莫作詩?;ㄩ_木落蟲鳴悲,四時百物亂我思。

朝吟搖頭暮蹙眉,雕肝琢腎聞退之。此翁此語還自諱,豈如飲酒無所知。

自古不飲無不死,惟有為善不可遲。功施當世圣賢事,不然文章千載垂。

其余酩酊一樽酒,萬事崢嶸皆可齊。腐腸槽肉兩家說,計較屑屑何其卑。

死生壽夭無足道,百年長短才幾時。但飲酒,莫作詩,子其聽我言非癡。

98.余靖·謝孫抗員外惠酒

白衣漸遠到江樓,報道攜壺助勝游。醉眼便堪終日富,離腸先破一春愁。

梅梢背嶺開猶晚,雪片當風舞未休。此景滿腸方得意,不須千釀敵封侯。

99.蘇舜欽·對酒

侍官得來太行顛,太行美酒清如天。長歌忽發淚迸落,一飲一斗心浩然。

磋乎吾道不如酒,平褫哀樂如摧朽。讀書百事人不知,地下劉伶吾與歸。

要一些有關月亮,酒的詩句

月亮詩句:1、 舉杯邀明月,對影成三人?!畎住对孪陋氉谩? 2、 云母屏風燭影深,長河漸落曉星沉。

嫦娥應悔偷靈藥,碧海青天夜夜心。 ——李商隱《嫦娥》

諺語: 1、月月月明,八月月明明分外;山山山秀,巫山山秀秀非常。

2、中秋賞月,天月圓,地月缺;游子思鄉,他鄉苦,本鄉甜。酒:詩句:1、對酒當歌,人生幾何.

2、借問酒家何處有,牧童遙指杏花村.

諺語: 1、酒后說真話。(喻酒后失去理智)   2、酒醉心頭定。(喻酒醉頭腦還清醒)分別:詩句:1、勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人。

2、仍憐故鄉水,萬里送行舟。

諺語:1、珍惜人生的每一次相識天地間每一份溫暖,就是離別,也將它看成是為了重逢時加倍的歡樂!黃河:詩句:1、君不見黃河之水天上來,奔流到海不復回。-- 李白《將進酒》諺語: 1、不見棺材不落淚,不到黃河不死心

2、 跳進黃河也洗不清

長江:詩句:1、無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來 .

2、孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流.

3、不知江月待何人,但見長江送流水.《春江花月夜》邊疆:詩句:

1、秦時明月漢時關, 萬里長征人未還。

但使龍城飛將在, 不教胡馬度陰山

帶有酒和月的詩句

寫月亮的太多,

比如什么 明月幾時有,把酒問青天。

什么舉頭望明月,低頭思故鄉。

給你來點酒的,

花間一壺酒,獨酌無相親。 (李白)

勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人。 (王維)

明月幾時有?把酒問青天。 (蘇軾)

帶酒字的詩句有哪些

1、朱門酒肉臭,路有凍死骨。

2、借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。

3、莫笑農家臘酒渾,豐年留客足雞豚。

4、金樽清酒斗十千,玉盤珍羞直萬錢。

5、一曲新詞酒一杯,去年天氣舊亭臺。

6、葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。

7、酒入愁腸,化作相思淚

8、下馬飲君酒,問君何所之。

9、沉水臥時燒,香消酒未消。

10、珍重主人意,酒深情亦深。

11、昨夜風驟雨疏,濃睡不消殘酒。

12、蘭陵美酒郁金香,玉碗盛來琥珀光。

13、醉酒且呵呵,人生能幾何!

14、忽與一觴酒,日夕歡相持。

15、且樂生前一杯酒,何須身后千載名。

16、東籬把酒黃昏后,有暗香盈袖。

17、對酒逢花不飲,待何時?

18、主人酒盡君未醉。薄暮途遙歸不歸?

19、盤飧市遠無兼味,樽酒家貧只舊醅。

20、淺把涓涓酒,深憑送此身。

21、新豐主人新酒熟,舊客還歸舊堂宿。

22、慣春秋月春風,一壺濁酒喜相逢、

23、唯愿當歌對酒時,月光常照金尊里。

24、酒酣胸膽尚開張,鬢微霜,又何妨。

25、依微水戍聞鈣鼓,掩映沙村見酒旗。

26、風吹柳花滿店香,吳姬壓酒勸客賞。

27、道傍榆莢仍似錢,摘來沽酒君肯否?

28、明月幾時有,把酒問青天。

29、得魚無賣處,沽酒入蘆花。

30、月華如水浸宮殿,有酒不醉真癡人。

31、今朝有酒今朝醉,明日愁來明日愁。

32、千里鶯啼綠映紅,水村山郭酒旗風。

33、不知來送酒,若個是陶家?

34、今宵酒醒何處?楊柳岸、曉風殘月。

35、俗人多泛酒,誰解助茶香。

36、醉酒當歌,人生幾何!

37、李白一斗詩百篇,長安市上酒家眠。

38、花間一壺酒,獨酌無相親。

39、落花踏盡游何處,笑入胡姬酒肆中。

40、坐上客常滿,杯中酒不空、

41、三杯兩盞淡酒,怎敵他,晚來風急

42、得錢即相覓,沽酒不復疑

43、五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒,與爾同銷萬古愁。

44、綠蟻新焙酒,紅泥小火爐。

45、勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人。

46、天子呼來不上船,自稱臣是酒中仙。

47、煙籠寒水月籠沙,夜泊秦淮近酒家。

48、窗外正風雪,擁護開酒缸。

49、中軍置酒飲歸客,胡琴琵琶與羌笛。

50、悠悠迷所留,酒中有深味!

帶酒和月的樂情詩句?有哪些

1、花間一壺酒,獨酌無相親。舉杯邀明月,對影成三人。李白《月下獨酌》

2、明月幾時有,把酒問青天。蘇軾《水調歌頭。明月幾時有》

3、醉不成歡慘將別,別時茫茫江浸月。 白居易《琵琶行》

4、明月易低人易散,歸來呼酒更重看. 宋蘇軾《中秋見月和子由》

轉載請注明出處詩詞網 » 酒什么月是古詩詞 描寫“月和酒”的詩句有哪些

相關推薦

    两性故事吃奶添下面